Meta-tervise seminarid ja koolitused


Rahvusvaheline Metameditsiini Assotsiatsioon IMMA on 2004. aastal loodud mittetulundusühing, mis koondab  endasse maailma erinevatest paikadest pärit olevaid arste ja terapeute. IMMA kontrollib ja loob standardid, mille abil kindlustatakse meta-tervise koolituste ja meta-tervise nõustajate sertifitseerimis-protsesside kvaliteet kogu maailmas. Vaata erinevaid sertifitseerimistasemeid siit.


Uuenenud koolituste programm on inglise keeles tutvumiseks siin.

Meta-tervise tutvustavad loengud ja
2-päevased meta-tervise baaskursused
Need loengud, seminarid ja kursused on mõeldud kõikidele huvilisele, kes soovivad laiendada oma teadmisi keha, meele, hinge ja sotsiaalse keskkonna vahelistest seostest ning õppida mõistma oma keha bioloogilisi reaktsioone ja tervenemisvõimalusi. Baas-kursusel käsitletakse põhjalikult haigus- ja tervenemisprotsessi kahte faasi ning üheksat arenguetappi.

10-päevane meta-tervise praktiku diplomikoolitus
Haiguste psühhosomaatiline mõistmine ja teraapiaplaani koostamine.
Meta-tervise diplomikoolitus annab Sulle teadmised ja oskused, mida saad kasutada töös iseenda ja teistega. Sa võid seda kasutada oma praeguses töös või luua täiesti uue karjääri ning osaleda uues meditsiinilises paradigmas. Sa võid tundma õppida loodusseadusi ka iseenda pärast, et mõista kõikide haiguste põhjuseid ja kasutada seda kui ainukordset enesearengu vahendit.

10-päevane diplomikoolitus: 

 • õpetab efektiivset meta-tervise analüüsi- ja teraapiaplaani koostamise protsessi
 • õpetab, kuidas kasutada meta-tervise teadmisi oma praktikas või ka eraelus
 • aitab efektiivsemaks muuta olemasolevate teraapiameetodite kasutamist
 • aitab mõista haigusi ja sümptomeid holistilisest vaatepunktist lähtudes
 • õpetab holistilise analüüsi puhul toimivaid strateegiaid ja teraapiaplaani koostamist
 • annab mõistmise enda ja oma lähedaste haigustest ning oskused teha teisi valikuid tervenemisprotsessi käigus ja haiguste vältimiseks

Teemad:

 • käitumist ja tervist puudutavad loodusseadused, mis kehtivad kõikjal looduses
 • süvenemine haiguste kahte faasi: stressi- ja taastumisfaasi ning mõlema faasi sümptomitesse
 • keha unikaalsed reaktsioonid emotsionaalse (bioloogilise) šoki ja traumade kogemisel
 • meta-tervise analüüsi ja teraapiaplaani koostamise protsess
 • protsess-suunitlusega konsultatsioon - kuidas esitada küsimusi, mis juhivad inimese sümptomite tekke algpõhjuse juurde; kuidas lugeda kehakeelt, kuulata häälemuutusi, tunnetada, kas oled õigel teel või ”mängite peitust”.
 • holistiline ja kõikehõlmav teraapiaplaan, ka siis kui klient valib tavameditsiinilise ravi
 • praktiseerimine kliendiga
 • psüühikahäired
 • mikroorganismide roll haiguste käigus

Meta-tervise diplomikoolitus koosneb kahest 5-päevasest moodulist.

Moodul A: 5 päeva

 • analüüsiprotsess ja teraapiaplaani koostamine (keha, meel, hing, ümbruskond)
 • mõistmine, millel põhineb meta-tervise anlüüs ja mis toimub kehas bioloogiliselt
 • aju ja organite vahelised seosed läbi embrüonaalse arengu
 • ajutüvi, väikeaju, suuraju ja seal kajastuvad bioloogilised konfliktid
 • emotsioonide ja psüühika seoste sügavam mõistmine organite, sümptomite ja terviseprobleemidega
 • praktiline harjutamine
 • kodune töö soovitatava kirjandusega: „Uskumused ja bioloogia" Bruce H. Lipton, Ph.D; ”Metameditsiin. Loodusseadused ja loomulik tervenemine” Dagfrid Kolås, Bent Madsen, Trine Helgerud; Meta-Medicine: An Evolutionary Understanding of your Body and the Healing Process” Susanne Billander (e-raamat)"Why am I sick? What is really wrong and how you can solve it using Meta-Medicine" Richard Flook, Rob van Overbruggen Ph.D

Moodul B: 5 päeva

 • kordamine
 • suurajukoor ja seal kajastuvad konfliktid
 • seksuaalse sisuga konfliktid ja nende toime organismile
 • meta-tervis ja psühhiaatria, kahepoolsed konstellatsioonid ajupoolkerades
 • meta-tervise teraapiaplaani koostamine
 • praktiline harjutamine 
 • kliendijuhtumi koostamine

Selleks, et saada sertifitseeritud meta-tervise praktikuks, tuleb:

 • osaleda IMMA standarditele vastavatel meta-tervise koolitustel 150 tunni ulatuses 
 • koguda 100 praktikatundi (vähemalt 6 kuud) ja dokumenteerida vähemalt 10 kliendijuhtumit
 • läbida kirjalik test IMMA kodulehel
 • esitada oma koolituste ja praktika ülevaade IMMA-le sertifikaadi taotlemiseks
 • astuda IMMA liikmeks, tasudes IMMA-le aastamaksu 50 eurot 
 • Vaata täpsemat infot siit!

Osaleda saavad:
kõik, kes on huvitatud põhjalikest teadmistest keha-meele-hinge-sotsiaalse keskkonna analüüsi- ja teraapiamudeli teemal ning on läbi teinud meta-tervise 2-päevase sissejuhatava baaskursuse. Koolitus on eriti soovitav meditsiinitöötajatele, psühholoogidile, terapeutidele ja neile, kes on huvitatud enda ja teiste tervisest ja arengust.

Meta-tervise nõustajaid sertifitseerib:
Rahvusvaheline Metameditsiini Assotsiatsioon IMMA. Kliki lähemaks infoks siia!